ما را در گوگل
محبوب کنید

صفحه نخست » خدمات کلینیک

 

 

خدمات کلینیک انرژی ساختمان در اغلب حوزه‌های سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی ساختمان‌‌ها شامل سامانه‌های تهویه‌مطبوع، گرمایش، سرمایش، استخر و غیره می‌باشد. البته خدمات کلینیک انرژی ساختمان برخی از حوزه‌های سیستم‌های مکانیکی و بخش‌های مصرف کننده انرژی صنایع مختلف را نیز پوشش می‌دهد. این خدمات را به طور کلی می‌توان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد.
  پروژه یک

  پروژه دو

  پروژه سه

طراحی سایت ساناتک

کلیه حقوق سایت متعلق به کلینیک انرژی ساختمان، ارائه دهنده خدمات نگهداری و پشتیبانی، اجرای و طراحی سیستم های مکانیکی و بهینه سازی مصرف انرژی می باشد.