ما را در گوگل
محبوب کنید

صفحه نخست » خدمات کلینیک انرژی ساختمان

طراحی سیستم‌های مکانیکیطراحی سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی ساختمان می‌بایست به صورت دقیق و بر مبنی استانداردهای بین‌المللی مطرح در این حوزه انجام شود. چرا که هر خطایی در بخش طراحی می‌تواند منجر به مسائل جبران ناپذیری شود. طراحی سیستم‌های مکانیکی
اجرا سیستم‌های مکانیکیخدمات مرتبط با اجرای سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی ساختمان‌ها در کلینیک انرژی ساختمان توسط تیمی متشکل از مهندسین با‌تجربه، متخصص و با اولویت افزایش آسایش ساکنین، کاهش مصرف انرژی و امکان راهبری علمی در زمان بهره‌برداری ارائه می‌شوند. اجرا سیستم‌های مکانیکی
نگهداری و پشتیبانینگهداری و پشتیبانی از تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ساختمان و مدیریت آنها، به دلیل اینکه دقیقاً در زمان راهبری ساختمان‌ها بایستی انجام شود از اهمیت خاصی برخوردار است. و لازم است که توسط تیمی متخصص، با تجربه و به صورت علمی صورت پذیرد. نگهداری و پشتیبانی
بهبود فرآیندها و تجهیزاتدر این بخش از خدمات، برخی از تجهیزات و پیشنهادهای کلینک انرژی ساختمان جهت بهبود فرآیندها با هدف کاهش مصرف انرژی، افزایش عمر مفید تجهیزات و افزایش آسایش ساکنین در ساختمان‌ها و صنایع مختلف ارائه می‌شوند. بهبود فرآیندها و تجهیزات

  پروژه یک

  پروژه دو

  پروژه سه

طراحی سایت ساناتک

کلیه حقوق سایت متعلق به کلینیک انرژی ساختمان، ارائه دهنده خدمات نگهداری و پشتیبانی، اجرای و طراحی سیستم های مکانیکی و بهینه سازی مصرف انرژی می باشد.