در اثر کارکرد چیلر و با توجه به نحوه راهبری، در قسمت‌های مختلف رسوبات آب، همانند کتری آشپزخانه، ته‌نشین می‌شوند و موجب کاهش شدید عملکرد و راندمان دستگاه می‌شوند. در این مرحله بایستی نسبت به رسوب‌زدایی از قسمت‌های داخلی چیلریا اصطلاحاً اسیدشویی چیلر اقدام کرد و این امر با استفاده از اسیدهای بسیار قوی انجام می‌شود. بایستی دقت داشت، اگر این کار به نحو صحیح و دقیق انجام نشود، یا سبب بروز خوردگی‌های شدید در قطعات داخلی چیلر و در نهایت سوراخ شدن جداره‌های فلزی چیلر می‌شود و یا پاکسازی رسوبات ایجاد شده به درستی انجام نمی‌شوند و در نتیجه تأثیر چندانی در افزایش راندمان چیلر مشاهده نمی‌گردد.