بدلیل وجود تبخیر در برج خنک کننده، رسوبات معلق در آب گردشی کندانسور رفته رفته غلیظ تر شده و بر جداره داخلی کندانسور رسوب مینماید. از عوامل اصلی این رسوبات میتوان به کلسیم و منیزیم اشاره نمود. صحت عملکرد دستگاه سختی گیر و همچنین انجام منظم بلودان برج خنک کننده ، میتواند از سرعت رسوب گرفتن کندانسور بکاهد. یرای رها شدن از رسوبات ایجاد شده در داخل کندانسور، بایستی آنرا اسید شویی نمود، که در چیلرهای جذبی بدلیل ریسک سوراخ شدن تیوب ها، بایستی با دقت بالایی انجام پذیرد.