به محل قرارگیری تجهیزات تصفیه آب استخر و جکوزی و گرمایش آنها ، موتورخانه یا تصفیه خانه استخر میگویند. موتورخانه استخر میتواند بطور مشترک با موتورخانه مرکزی ساختمان در یک محل و یا در محل جداگانه ای قرار داشته باشد. اما عموما موتورخانه استخرها در محل جداگانه ای اجرا می شوند.