موتورخانه
موتورخانه به بخشی از ساختمان اطلاق میگردد که تاسیسات مرکزی ساختمان در آن قرار دارد. در زبان انگلیسی به آن Mechanical room میگویند. در حقیقت میتوان از موتورخانه به عنوان قلب تپنده هر ساختمان یاد نمود. تجهیزات هر موتورخانه بستگی به طراحی اولیه و سرویسی دارد که توسط موتورخانه به ساختمان ارایه میگردد. موتورخانه حرارت مرکزی، موتورخانه تهویه مطبوع و موتورخانه استخر از انواع آن هستند.