چیلر
چیلرها (Chillers) دستگاه‌های خنک‌ کننده‌ای هستند که در فصول گرم فعال می‌شوند و حرارت و گرمای داخل ساختمان را به بیرون از ساختمان دفع می‌کنند. به عبارت دیگر همانند بویلرها یا دیگ‌ها که در فصل زمستان گرمای مورد نیاز ساختمان را فراهم می‌کنند، چیلرها نیز در تابستان سرمایش مورد نیاز ساختمان را تأمین می‌کنند. چیلرها به طور کلی به دو نوع تراکمی و جذبی تقسیم می‌شوند و از مکانیزم‌های ترمودینامیکی کاملاً متفاوتی برای ایجاد سرمایش بهره می‌برند. چیلرهای تراکمی همانند یخچال‌های معمولی دارای کمپرسور هستند و از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند؛ در حالیکه چیلرهای جذبی همانند یخچال‌های نفتی عمل می‌کنند و بخش اصلی انرژی مورد نیاز خود را از انرژی حرارتییا گاز طبیعی دریافت می‌نمایند.

چیلرها در حقیقت ماشین‌های تولید برودت و سرما هستند. چیلرها در ساختمان‌ها وظیفه تولید سرمایش و برودت مورد نیاز در طول فصول گرم سال را بر عهده دارند. همانند دیگ‌ها و بویلرها که در روزهای سرد سال به تولید حرارت و گرم کردن آب چرخشی در شوفاژها و فن‌کویل‌های ساختمان می‌پردازند، چیلرها نیز در روزهای گرم سال مشغول خنک‌کردن و سرمایش این آب چرخشی هستند.

چیلرهایی که معمولاً در پروژه‌های ساختمانی کشور نصب می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند، به دو نوع چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می‌شوند. عملکرد چیلرهای تراکمی مشابه یخچال‌های خانگی و کولرهای گازی است. در چیلرهای تراکمییک کمپرسور قرار دارد که با حرکت دادن گاز مبرد سبب ایجاد فشار کم در قسمت اِواپراتور (Evaporator) یا تبخیرکننده و ایجاد فشار زیاد در قسمت کُندانسور (Condenser) یا تقطیرکننده می‌شود. بر اساس روابط فیزیکی و ترمودینامیکی تغییر فشار بر روی سیال سبب تغییر دمای جوش و تبخیر سیال می‌شود و هر چه فشار سطح سیال بیشتر شود، دمای تبخیر سیال نیز افزایش پیدا می‌کند. از این رو ایجاد سطوح فشار مختلف سبب ایجاد دمای تبخیر متفاوت می‌شود و با این روش می‌توان در بخش اواپراتور به خنک کردن آب چرخشی ساختمان پرداخت و پس از آن گرمای حاصل از خنک کردن ساختمان را از طریق کندانسور به خارج از ساختمان دفع نمود. بر خلاف چیلرهای تراکمی، عمل سرمایش در چیلرهای جذبی، به صورت مکانیکی و شیمیایی صورت می‌پذیرد و به این ترتیب تعداد قطعات مکانیکی و متحرک در این چیلرها نسبت به انواع تراکمی بسیار کم و صرقاً محدود به پمپ‌های محلول و مبرد می‌باشد و سایر فرآیندها به صورت شیمیایی انجام می‌شود. بنابراین در این چیلرها فرآیند تولید سرمایش، خنک ساختن آب چرخشی فن‌کویل‌ها و دفع گرما به خارج از ساختمان به صورت شیمیایی انجام می‌شود. در ادامه به تشریح عملکرد هر یک از چیلرها پرداخته شده است.