اهمیت آنالیز محلول در چیلر جذبی

 

با وجود اینکه چیلرهای جذبی قطعات مکانیکی زیادی ندارند اما معمولاً در ساختمان‌ها چالش‌های بیشتری را نسبت به چیلرهای تراکمی ایجاد می‌کنند. این دستگاه‌ها بر اساس فعل و انفعالات شیمیایی به تأمین سرمایش ساختمان می‌پردازند و از این رو به منظور بررسی عملکرد آن بایستی ترکیبات شیمیایی محلول‌های موجود در آن را مورد آنالیز قرار داد. به عبارت دیگر به همان میزان که روغنکاری و تعویض روغن در یک موتور مکانیکی مانند موتور خودرو مهم است، آنالیز محلول در چیلر جذبی از اهمیت برخوردار است.