نظرات مشتریان

ضمن تشکر فراوان از مشتریان گرانقدرمان که نظرات خود را با ما در میان گذاشته اند ، در این فیلم آنها روند انجام پروژه با کلینیک انرژی ساختمان را بیان نموده اند که شامل موارد زیر است:

– روش آشنایی و شروع پروژه

– شرایط پروژه قبل از آغاز همکاری

– روند انجام پروژه

– نتایج انجام پروژه

– نحوه ارایه خدمات پس از فروش پس از انجام پروژه

توجه شما را به دیدن این فیلم ۱۰ دقیقه ای جلب می نماییم.