فیلم نظرات مشتریان

ضمن تشکر فراوان از مشتریان گرانقدرمان که نظرات خود را با ما در میان گذاشته اند ، در این فیلم آنها روند انجام پروژه با کلینیک انرژی ساختمان را بیان نموده اند که شامل موارد زیر است:

- روش آشنایی و شروع پروژه

- شرایط پروژه قبل از آغاز همکاری

- روند انجام پروژه

- نتایج انجام پروژه

- نحوه ارایه خدمات پس از فروش پس از انجام پروژه

توجه شما را به دیدن این فیلم 10 دقیقه ای جلب می نماییم.